Naozaj viete, čo pijete?

Nedovolený výskyt cudzorodých organických látok – chloroform, benzo(a)pyren, dichlormethan.
Nadlimitný obsah dusitanov. Zvýšený počet organotrofných baktérií. Podozrenie na prítomnosť
cudzorodej toxické látky alebo použitie nedovolenej „antimikrobiálnej“ úpravy. Všetko „zabalené“ v
balenej pramenitej a minerálnej vode. Taký je výsledok testu časopisu Test zameraného na vody,
ktorý v danom rozsahu bol vykonaný vôbec po prvýkrát.

Časopis Test vykonal porovnanie kvality 18 balených neperlivých vôd a pitnej vody natočenej z
kohútika v piatich mestách – Ostrave, Brne, Plzni, Prahe a Liberci. Analýzy sa zamerali na
mikrobiologickú kvalitu, obsah žiadúcich látok aj látok, ktoré môžu vodu negatívne ovplyvniť ako
napríklad sodík, fluoridy, sírany, železo. „V zozname vykonaných analýz nechýbajú ani látky
zdravotne závažné, ktorých predstaviteľmi sú dusičnany, dusitany, benzo(a)pyren, polycyklické
aromatické uhľovodíky, chloroform, arzén, olovo, nikel a ďalšie,“ uvádza Ida Rozová, šéfredaktorka
časopisu Test. Pri balených vodách bolo vykonaných 64 analýz, pri vodovodnej vode naviac ešte
skúšky zamerané na pesticídy.

Benzo(a)pyren, preukázaná karcinogénna látka pre človeka, bol na rozdiel od testovanej pitnej
vody z kohútika zistený v pramenitých vodách Bonaqua (min. trvanlivosť 20. 06. 2010) a Aqua Bella
(min. trvanlivosť 09.08.10), objavil sa aj v dvoch balených pitných vodách značiek S Budget (min.
trvanlivosť 21. 07. 2010) a Tesco Value (min. trvanlivosť 14. 07. 2010). V pramenitej vodě Aquila
aqualinea analýzy odhalili dve nedovolené cudzorodé organické látky – benzo(ghi)perylen
(polycyklický aromatický uhľovodík) a chloroform. Chloroform v pitnej vode z ostravského kohútika
prevýšil český limit, je ale hlboko pod požiadavkom európskej smernice. Nadlimitné množstvo železa
obsahovala pitná voda z Plzne.

V dvoch balených vodách, Rajec (min. trvanlivost 04/2010) a Dobrá voda s deklaráciou „vhodná
pre prípravu kojeneckej stravy“ (min. trvanlivosť 28. 07. 2010), neboli nájdené organotrofné
baktérie. „Nulový nález budí podozrenie, že buď je vo vode nejaká cudzorodá toxická látka, ktorá
tieto baktérie usmrcuje, alebo je pred stočením používaná nejaká nedovolená „antimikrobiálna“
úprava,“ dodáva Ida Rozová.

Výsledky testu balených vôd a pitnej vody z kohútika sú voľně prístupné na www.dtest.cz.Veľký test balených vôd a pitnej vody z kohútika vychádza v októbrovom vydaní časopisu
Test.

Zabezpečenie nezávislosti a objektívnosti testov

Výrobky sa nakupujú v obchodoch a analýzy prebiehajú v nezávislých laboratóriách a
inšpektorátoch. Na stránkach spotrebiteľského časopisu nesmie byť publikovaný žiadne reklamy alebo
reklamy. Náklady spojené s testovaním výrobkov hradí spotrebiteľská organizácia. Finančné
prostriedky získava predajom časopisu, z grantov a štátne dotácie.

Občianske združenie spotrebiteľov TEST

Združenie bolo založené v roku 1992, je vydavateľom časopisu TEST. Na jeho stránkach sú
publikované výsledky nezávislých a objektívnych testov výrobkov, varovania pred nebezpečnými a
zdravotne závadnými výrobky, informácie o právach, ktoré chránia spotrebiteľa a posilňujú ich
postavenie voči predávajúcim a ďalšie rady. V rokoch 1994 až 2008 uverejnilo združenie na stránkach
časopisu TEST informácie o 8068 výrobkoch, varovalo pred 481 nebezpečnými výrobkami (väčšina bola
určená deťom) a upozornilo na 503 nekvalitných a klamlivých výrobkov. Združenie je súčasťou
medzinárodnej organizácie International Consumer Research and Testing (ICRT) a európskej
spotrebiteľskej organizácie BEUC.

Zdroj: Prevzaté z tlačovej správy Časopisu Test, ktorý vydáva Občianske združenie spotrebiteľov
Test

Zdroj fotografií: Fotolia.com

Diskusia

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek